Prečo PORR?

Na jednej strane dosahujeme špičkové výsledky, staviame budúcnosť a opierame sa o veľký a silný tím, na druhej strane si ale uvedomujeme dôležitosť a zásadný prínos každého jednotlivého zamestnanca, či už sa jedná o zamestnancov pracujúcich na robotníckych pozíciách, alebo o kolegov na technicko-administratívnych pozíciách. Preto sa o všetkých staráme, podporujeme ich v raste a dávame priestor ich individualite a potenciálu.

Úplným základom je pre nás ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov a umožnenie ich ďalšieho vzdelávania.

Zaujímavé projekty

Zamestnanecké benefity

Fajfka – karieraporr.cz

Stravné plne hradené zamestnávateľom

Fajfka – karieraporr.cz

Sick days

Fajfka – karieraporr.cz

Veľmi dobré technické a sociálne zázemie

Fajfka – karieraporr.cz

Podpora v rozširovaní kvalifikácie v obore

Fajfka – karieraporr.cz

Možnosť karierneho rastu

Fajfka – karieraporr.cz

Dlhodobá perspektíva v silnej zahraničnej spoločnosti

Fajfka – karieraporr.cz

Neformálna atmosféra a príjemné pracovné prostredie

Fajfka – karieraporr.cz

Odmeny pri pracovných a životných výročiach

Fajfka – karieraporr.cz

Odmena pri narodení dieťaťa

Fajfka – karieraporr.cz

Home office

Fajfka – karieraporr.cz

Pružný pracovný čas

Fajfka – karieraporr.cz

Príspevok na DDS

Fajfka – karieraporr.cz

Náborový príspevok

Fajfka – karieraporr.cz

Podpora športových aktivít zamestnancov (Karta Multisport)

Naša firemná kultúra: 5 princípov spoločnosti PORR

Spoľahlivosť

 • Garancia namiesto sľubov.
 • Zodpovednosť začína u mňa.
 • Pravidlá nie sú koncert na želanie

Solidarita

 • Sme otvorení novým možnostiam, nebojíme sa inovácií.
 • Osamelí bežci nie sú vítaní.
 • Možnosť podeliť sa o informácie.

Uznanie

 • Rozmanitosť je nevyhnutná.
 • Nie sme pupok sveta.
 • Čestnosť je u nás otázkou cti.

Vášeň

 • Spoločne pre to najlepšie riešenie.
 • Bez kompromisov, keď ide o výstavbu.
 • Tí najlepší odborníci v spoločnosti PORR.

Priekopnícky duch

 • Vždy o krok vpredu.
 • Srdcom podnikateľ.
 • Učíme sa na vlastných chybách.

Inteligentný rast a inovácie

Zameriavame sa priamo na výsledok, nie na objem produkcie. Medzi kľúčové faktory nášho úspechu patrí jasné pridelenie zodpovedností, štíhle flexibilné štruktúry, transparentné vedenie a rýchle rozhodovacie procesy.

Inovácie sú u nás všadeprítomné. Hrajú úlohu od začiatku – vynálezy inžiniera a zakladateľa celého koncernu Arthura Porra viedli k významnému prelomu v oblasti betonárstva. Aj v dnešnej dobe nás inovácia neustále poháňa vpred a tvorí našu zásadnú konkurenčnú výhodu.

U vybraných pracovných pozícií

Fajfka – karieraporr.cz

Služobné vozidlo aj na súkromné účely

Fajfka – karieraporr.cz

Možnosť rekvalifikácie

Fajfka – karieraporr.cz

Odmena za doporučenie nového zamestnanca

Fajfka – karieraporr.cz

Náborový príspevok

Pozrite si voľné pracovné pozície PORR

Zobraziť voľné pracovné pozície

Aké je to pracovať v PORR